Inschrijving zonne-installatie Keer-weer 4 is geopend

De tweede zonne-installatie van Zon op Zoeterwoude wordt geplaatst op het dak van het bedrijfspand van Tjade de Boer en Hans Berg, aan de Keer-weer 4 in Zoeterwoude. Het project bestaat uit 154 zonnepanelen, waarmee jaarlijks naar verwachting gemiddeld 53.750 kWh duurzame stroom wordt geproduceerd. Zon op Zoeterwoude geeft 215 certificaten uit, zodat elk certificaat, gemiddeld overeenkomt met een opbrengst van ongeveer 250 kWh per jaar.


Certificaten
Als inwoner van Zoeterwoude e.o. kun je mee-investeren in het project Keer-weer 4 en daarmee bijdragen aan een duurzame toekomst. Je neemt deel aan het project door lid te worden van Zon op Zoeterwoude en je in te schrijven voor een aantal certificaten.

Zo’n certificaat geeft recht op:
• een deel van de opbrengsten van de coöperatie uit de verkoop van de groene stroom, en
• een deel van de exploitatiesubsidie die de coöperatie gedurende een periode van 15 jaar van de overheid ontvangt in het kader van de SCE-regeling.

De prijs van een certificaat is vastgesteld op € 260 (indicatie). Daar bovenop betaal je over dat bedrag in eerste instantie 21% btw, maar die belasting gaat de coöperatie voor je terugvorderen. De minimale looptijd van het project is 15 jaar.


Je verdient de investering op de volgende manier terug:

  • Jouw deel van de opbrengsten van de coöperatie: de coöperatie verkoopt de opgewekte groene stroom van het hele dak voor ca. € 0,06 per kWh (tarief 2e halfjaar 2021) aan een energieleverancier en verdeelt de opbrengst na aftrek van kosten onder de deelnemers.

  • Jouw deel van de door de coöperatie te ontvangen exploitatiesubsidie in het kader van de SCE-regeling.

  • Tot slot ontvangt de coöperatie jaarlijks een extra vergoeding, de zg. margevergoeding, als je zelf klant bent bij Greenchoice, Engie of OM/nieuwe energie. Deze margevergoeding (die in 2021 max. € 50 bedroeg) geven we na goedkeuring in de ALV aan de betreffende leden door. Het is overigens niet verplicht om over te stappen naar een van de betreffende energieleveranciers.

  • Voor inwoners van Zoeterwoude bestaat nog een mogelijkheid om via Zon op Zoeterwoude bij de gemeente Zoeterwoude in aanmerking te komen voor de duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude.

Procedure van inschrijving en deelname
Je wordt lid van Zon op Zoeterwoude en participeert in het project Keer-weer 4 door het afsluiten van een participatieovereenkomst met de coöperatie voor het overeengekomen aantal certificaten.

De procedure is als volgt.

Je schrijft je via https://zonopzoeterwoude.nl/meedoen in als lid van de coöperatie Zon op Zoeterwoude (of je bent het al).

Je schrijft je in op project Keer-weer 4 en geeft daarbij aan voor hoeveel certificaten (min – max) je zou willen deelnemen. Deze inschrijving is indicatief, schept nog geen verplichtingen en wordt vastgelegd als ‘voorinschrijving’. In de handleiding (zie bijlage) staat stap voor stap uitgelegd hoe je dit doet.

Het project zal worden gerealiseerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– voldoende belangstelling;
– technisch realiseerbaar op deze locatie;
– prijstechnisch realiseerbaar binnen verwachte begroting;
– beschikking om gebruik te maken van de SCE-subsidieregeling.

Zodra aan deze voorwaarden is voldaan worden alle potentiële participanten geïnformeerd over de definitieve kosten van het project en de kosten per certificaat. Vervolgens wordt aan participanten gevraagd om het precieze aantal certificaten op te geven (zelfde waarde bij min. en max. opgeven) waarbij zij definitief zullen deelnemen.