Zon op Zoeterwoude
Zoeterwoude Duurzaam 2030

Initiatiefnemers
De naam zegt het helemaal: Zon op Zoeterwoude. Het hoofddoel van Zon op Zoeterwoude is om in onze eigen gemeente duurzaam energie op te wekken en te leveren. We willen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van Zoeterwoude Duurzaam 2030.

Duurzame energie kan zijn zonne-, wind- of waterenergie. Zon op Zoeterwoude richt zich op zonne-energie. Duurzame energie gaat over opwekken door particulieren (voor eigen gebruik), door de coöperatie (voor deelnemers) of in gemengde vormen. Duurzame energie gaat ook over besparen en efficiënt gebruik van energie. Dat zijn tastbare zaken voor vandaag en morgen.

Je leest hier meer over bij Onze Projecten. Zon op Zoeterwoude is lid van Energie Samen.

Voor de collectieve zonnestroomprojecten zoekt de coöperatie actief naar particulieren, bedrijven en instellingen in Zoeterwoude die hun dak beschikbaar willen stellen. Zon op Nederland ondersteunt ons met kennis, kunde en hulpmiddelen.

Contact

Wil je contact opnemen met de coöperatie? Dat kan – stuur ons een mail. Of spreek een van ons aan als je ons tegenkomt.

Meer over onze projecten