Zon op Zoeterwoude

Initiatiefnemers

Zon op Zoeterwoude Coöperatie U.A. is een coöperatie die is opgericht met als belangrijkste doelstelling om zonne-energie op een duurzame manier op te wekken, lokaal en met zoveel mogelijk mensen. We doen dit in het kader van de zogenaamde postcoderoosregeling (tot 2021) en vanaf 1 april 2021 via de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Op deze wijze kunnen inwoners van Zoeterwoude en omgeving participeren in de productie van groene energie en zo een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Duurzame energie kan zijn zonne-, wind- of waterenergie. Zon op Zoeterwoude richt zich op zonne-energie. Duurzame energie gaat over opwekken door particulieren (voor eigen gebruik), door de coöperatie (voor deelnemers) of in gemengde vormen. Duurzame energie gaat ook over besparen en efficiënt gebruik van energie. Dat zijn tastbare zaken voor vandaag en morgen.

Je leest hier meer over bij Onze Projecten. Zon op Zoeterwoude is lid van Energie Samen.

Voor de collectieve zonnestroomprojecten zoekt de coöperatie actief naar particulieren, bedrijven en instellingen in Zoeterwoude die hun dak beschikbaar willen stellen. Zon op Nederland ondersteunt ons met kennis, kunde en hulpmiddelen.

Contact

Wil je contact opnemen met de coöperatie? Dat kan – stuur ons een mail. Of spreek een van ons aan als je ons tegenkomt.

Meer over onze projecten