Hoe werkt het?

Per 21 april 2021 is een nieuwe subsidieregeling in werking getreden. Ons eerste project bij Kaasboerderij van Veen viel onder de oude postcoderoosregeling. Deelnemers/certificaathouders bij Kaasboerderij van Veen blijven voor de looptijd van het project onder de oude regeling vallen, informatie over de oude postcoderoosregeling kunnen zij teruglezen in “Informatiememorandum Kaasboerderij van Veen”, terug te vinden op de gebruikerspagjna.

Hieronder volgt de beschrijving over hoe deelname aan onze volgende projecten werkt, inclusief een beschrijving van de nieuwe subsidieregeling.

Subsidie

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is op 1 april 2021 geopend en is van toepassing op zonne-installaties met een vermogen van 15 tot 100 kWp op kleinverbruikers-aansluiting. Deelnemers zijn particulieren, ondernemingen, stichtingen en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting die bij start van het project wonen c.q. gevestigd zijn in het postcoderoosgebied rond de productie. Bij verhuizing tijdens de looptijd van de subsidie verandert er niets voor deelnemers in het project (dit is een versoepeling ten opzichte van de oude postcoderoosregeling PCR).

Postcoderoos

Het postcoderoosgebied is het gebied dat bepaald wordt door de viercijferige postcode die het hart is. Alle viercijferige postcodes die direct grenzen aan dit hart behoren tot de roos. De voorwaarde van de subsidiegever is dat het dak waar de stroom opgewekt wordt in de roos ligt (dus in het hart of in een van de blaadjes). Daarmee heeft de coöperatie enige keuze in het bepalen van de roos.

Wij kiezen als “hart” van de postcoderoos 2381. Dat betekent dat iedereen die in postcode 2266, 2717, 2322, 2323, 2381, 2382, 2391, 2394 ,2725, 2731 of 2735 woont kan deelnemen in het project (zie voor verdere uitleg: Postcoderoos).

 
Opbrengst uit subsidie

De subsidie wordt jaarlijks uitbetaald aan Zon op Zoeterwoude. Het is vervolgens aan Zon op Zoeterwoude om de opbrengsten te verdelen onder de certificaathouders. De subsidie is gegarandeerd voor een looptijd van 15 jaar en bestaat uit een basisbedrag dat voor de gehele periode is vastgelegd, minus een correctiebedrag dat per jaar varieert.  Voor 2021 kom je op een eindbedrag (= basisbedrag minus correctiebedrag) van 11,2 cent per opgewekte kWh.

Voor meer details zie link: Financiële aspecten SCE 

Opbrengst uit stroomverkoop

Naast opbrengst uit subsidie ontvangt Zon op Zoeterwoude ook geld uit de verkoop van de door de zonne-installatie geleverde groene stroom. Deze stroom verkopen we aan een energiebedrijf. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt en zijn ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op. Voor de eerste paar jaar sluiten we een contract af met het energiebedrijf met het beste aanbod op dat moment. Na de contractperiode kunnen we als coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met andere energiebedrijven. Voor 2020 werd er gemiddeld € 0,06 per kWh ontvangen.

We kopen de zonne-installatie samen. Alle investeringskosten worden op een rij gezet en afgezet tegen de verwachte zonnestroom. Wil je meedoen? Dat bepaal je als de prijs definitief is en je dus weet waar je aan toe bent. Dat doen we allemaal. Met de inleg van alle deelnemers samen financieren wij de zonne-installatie.

De volledige zonne-installatie bestaat uit zonnepanelen, de bevestiging, de omvormers en de meterkast. Deze installatie is eigendom van de coöperatie: alle leden samen. Als je mee wilt doen koop je geen zonnepanelen maar certificaten. Elk certificaat staat voor opwekking van zo’n 250 kWh per jaar.

Je kunt 1 tot 20 certificaten aanschaffen. We werken met hele certificaten, daarom het minimum 1. De subsidieregeling eist een minimumaantal deelnemers per installatie, om hieraan te voldoen hebben we het maximum op 20 certificaten per adres gesteld.

Een certificaat kost ongeveer € 300 (exclusief btw). De prijs van het certificaat weten we vooraf niet precies. We vragen per dak offertes op en kiezen hieruit de meest gunstige. Zodra alle investeringskosten voor de installatie bekend zijn, kunnen we de definitieve prijs per certificaat bepalen. Op basis hiervan kan je als deelnemer definitief inschrijven voor de gewenste hoeveelheid certificaten.

De mooiste opbrengst van je certificaat is groene, lokale stroom, zo’n 250 kWh per certificaat per jaar. Zo maken we samen Zoeterwoude weer een stap duurzamer. Je certificaat levert ook geld op. Netto is dat circa € 35 per jaar per certificaat, 15 jaar lang.  Zo verdien je de investering in ongeveer 8,5 jaar weer terug.

Het bedrag is opgebouwd uit drie delen: de stroomverkoop, subsidie en exploitatiekosten. De coöperatie ontvangt de opbrengsten en betaalt de kosten. Na elk jaar berekent de penningmeester de exacte netto-opbrengst van alle delen samen. In de jaarvergadering controleren we de berekening. Na goedkeuring kunnen we de opbrengst op je rekening zetten.  Klik op Meedoen voor meer uitleg!

Informatie Memorandum

De kleine lettertjes

Het is van belang om kennis te nemen van de informatie memorandums van de coöperatie en van de AFM. Het project Kaasboerderij van Veen is aangemeld bij de AFM middels bijgaand Informatie Memorandum AFM. Hierin wordt beschreven dat de coöperatie de verplichting heeft om projecten aan te melden bij de AFM maar niet vergunningplichtig is.