Inschrijving zonne-installatie Keer-weer 4 is geopend

De tweede zonne-installatie van Zon op Zoeterwoude wordt geplaatst op het dak van het bedrijfspand van Tjade de Boer en Hans Berg, aan de Keer-weer 4 in Zoeterwoude. Het project bestaat uit 154 zonnepanelen, waarmee jaarlijks naar verwachting gemiddeld 53.750 kWh duurzame stroom wordt geproduceerd. Zon op Zoeterwoude geeft 215 certificaten uit, zodat elk certificaat, gemiddeld overeenkomt met een opbrengst van ongeveer 250 kWh per jaar.


Certificaten
Als inwoner van Zoeterwoude e.o. kun je mee-investeren in het project Keer-weer 4 en daarmee bijdragen aan een duurzame toekomst. Je neemt deel aan het project door lid te worden van Zon op Zoeterwoude en je in te schrijven voor een aantal certificaten.

Zo’n certificaat geeft recht op:
• een deel van de opbrengsten van de coöperatie uit de verkoop van de groene stroom, en
• een deel van de exploitatiesubsidie die de coöperatie gedurende een periode van 15 jaar van de overheid ontvangt in het kader van de SCE-regeling.

De prijs van een certificaat is vastgesteld op € 260 (indicatie). Daar bovenop betaal je over dat bedrag in eerste instantie 21% btw, maar die belasting gaat de coöperatie voor je terugvorderen. De minimale looptijd van het project is 15 jaar.


Je verdient de investering op de volgende manier terug:

  • Jouw deel van de opbrengsten van de coöperatie: de coöperatie verkoopt de opgewekte groene stroom van het hele dak voor ca. € 0,06 per kWh (tarief 2e halfjaar 2021) aan een energieleverancier en verdeelt de opbrengst na aftrek van kosten onder de deelnemers.

  • Jouw deel van de door de coöperatie te ontvangen exploitatiesubsidie in het kader van de SCE-regeling.

  • Tot slot ontvangt de coöperatie jaarlijks een extra vergoeding, de zg. margevergoeding, als je zelf klant bent bij Greenchoice, Engie of OM/nieuwe energie. Deze margevergoeding (die in 2021 max. € 50 bedroeg) geven we na goedkeuring in de ALV aan de betreffende leden door. Het is overigens niet verplicht om over te stappen naar een van de betreffende energieleveranciers.

  • Voor inwoners van Zoeterwoude bestaat nog een mogelijkheid om via Zon op Zoeterwoude bij de gemeente Zoeterwoude in aanmerking te komen voor de duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude.

Procedure van inschrijving en deelname
Je wordt lid van Zon op Zoeterwoude en participeert in het project Keer-weer 4 door het afsluiten van een participatieovereenkomst met de coöperatie voor het overeengekomen aantal certificaten.

De procedure is als volgt.

Je schrijft je via https://zonopzoeterwoude.nl/meedoen in als lid van de coöperatie Zon op Zoeterwoude (of je bent het al).

Je schrijft je in op project Keer-weer 4 en geeft daarbij aan voor hoeveel certificaten (min – max) je zou willen deelnemen. Deze inschrijving is indicatief, schept nog geen verplichtingen en wordt vastgelegd als ‘voorinschrijving’. In de handleiding (zie bijlage) staat stap voor stap uitgelegd hoe je dit doet.

Het project zal worden gerealiseerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– voldoende belangstelling;
– technisch realiseerbaar op deze locatie;
– prijstechnisch realiseerbaar binnen verwachte begroting;
– beschikking om gebruik te maken van de SCE-subsidieregeling.

Zodra aan deze voorwaarden is voldaan worden alle potentiële participanten geïnformeerd over de definitieve kosten van het project en de kosten per certificaat. Vervolgens wordt aan participanten gevraagd om het precieze aantal certificaten op te geven (zelfde waarde bij min. en max. opgeven) waarbij zij definitief zullen deelnemen.

Zonnepanelen officieel in werking gesteld

Onder grote belangstelling van de leden van de coöperatie Zon op Zoeterwoude zijn de panelen van het project Kaasboerderij van Veen officieel in werking gesteld.

Voorzitter Wim van den Dool, dakeigenaren Karin en Sjaak van Veen en wethouder Ruud Bouter keken in hun toespraken terug op het traject dat is afgelegd om tot dit mooie resultaat te komen.

Daarna was de beurt aan de allereerste, Els Goedhart, en de allerlaatste, Betsy Noordman, inschrijvers om samen met Sjaak en Karin van Veen het postcoderoosproject Zon op Zoeterwoude officieel van start te laten gaan. Dit deden zij door een symbolische ‘postcoderoos’ aan te steken.

Van de installateur Zonnigdak ontvingen de coöperatieleden tevens een code om met behulp van een app zelf de opbrengsten van de panelen in de gaten te houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de Presentatie die tijdens de bijeenkomst getoond werd nog eens op uw gemak.

Weipoortseweg dicht voor zonnepanelen

Twee nachten was het in het achterend wel heel rustig op de Weipoortseweg. Ter hoogte van de Kaasboerderij Van Veen moest de weg open om stroomkabels van de zonnepanelen aan te sluiten.

Midden in de nacht verlichten enorme stadionlampen de weg. Vrachtwagens rijden op en neer, freesmachines snijden het wegdek. Aron van der Poel, Maikel Ammerlaan en Henk Turk uit de Weipoort zijn aan het graven in de weg om het stroomnnet bloot te leggen. Aron met zijn kleine graafmachine en Henk en Maikel lieten de kans niet liggen om voor hun bedrijf een keertje in de Weipoort aan de slag te kunnen.

Henk en Aron

Een enkele hond die voorbij wandelt, krijgt van hondenvriend Henk nog een snoepje, Aron zwaait nog even, maar dan gaat alle aandacht weer uit naar het werk. Een tiental zonnepanelen op een woning kunnen zo op het stoomnet. Maar de 280 panelen op de stal van Van Veen produceren gemakkelijk zo’n 250 kWh per stuk, in totaal een reusachtige 84.000 kWh per jaar. Veel te veel voor Sjaak en Karin van Veen.

De stroom is voor alle geïnteresseerde bewoners van Zoeterwoude. Ze kunnen via certificaten lokaal geproduceerde groene stroom inkopen.

Voor de stroomproductie van dit formaat moeten vuistdikke stroomkabels aangelegd worden. De groene stroom spaart rond de 40-duizend kilo CO2 uit. Ieder jaar opnieuw.

Bron: nieuwsblad De Weipoort.

De werkzaamheden zijn gestart

21 oktober 2019

De voorbereidende werkzaamheden voor het project Kaasboerderij van Veen zijn onlangs gestart.

Liander heeft inmiddels de transformatorkast geplaatst op het eiland tussen de Weipoortseweg en de Weipoortse Vliet. Ook is een geul gegraven voor de kabels die gelegd moeten worden. Deze week wordt onder de Vliet door geboord om de aansluiting met de stal te maken. 

De panelen liggen op het dak en de kabels zijn aangelegd. Een eerste inspectie is ook al uitgevoerd.

Alle panelen liggen op het dak. Binnenkort worden ze aangesloten.

We gaan bouwen, inschrijving geopend vanaf maandag 26 augustus 2019!

20 augustus 2019

Na een lange voorbereidingstijd komt het Zon op Zoeterwoude-project “Kaasboerderij van Veen” nu in een stroomversnelling. In oktober wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden door de netbeheerder Liander; dan wordt aan de Weipoortseweg een transformatorkast geplaatst en van daaruit de kabels naar de stal waarop de zonnepanelen komen te liggen.

Het offertetraject voor de leverancier van de zonnepanelen is ook afgerond. De keuze is gevallen op de firma vof Zonnigdak.nl uit Hazerswoude. Met eigenaar Ben Oostdam zijn goede afspraken gemaakt over de plaatsing van de panelen; de officiële opdracht wordt pas gegeven als 80% van de certificaten door de ZoZ-coöperatieleden is afgenomen. We hopen dat de panelen eind november hun werk kunnen gaan doen.

Meedoen?

Heeft u interesse, kijk dan op de website bij de kop Meedoen hoe u kunt deelnemen.